"Η Φεγγαροντυμένη στην ποίηση του Σολωμού" - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών