"Το χρονογράφημα και η εποχή μας" - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών