"Ανθρωπολογία της Βυζαντινής Ποίησης" - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών