"Έναν μύθο θα σας πω... έναν μύθο μουσικό!!!" - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών