Παρουσίαση βιβλίου παραμυθιων από το 35ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών