«Γκαιρλιτς: Μια αιχμαλωσία του στρατού μας το 1916» - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών